Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 sierpnia 2013

Informacja o wykazie

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu na zapleczu ul. Jana Pawła II,
 nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu na zapleczu ul. Wrocławskiej.

Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl,

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_36023.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl