Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. LINI KABLOWEJ - CZACHOROWO

RI.73311-5/10                                                                                             Gostyń, 9 kwietnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam


że w dniu 7 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja Nr 6/10 (nr sprawy RI.73311-5/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej do zasilania przepompowni ścieków, na terenie działki nr 118/35, położonej w Czachorowie.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                                          Z up. BURMISTRZA
                                                                                                          Leszek Dworczak
                                                                                                          Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__LINI_KABLOWEJ_-_CZACHOROWO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl