Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 sierpnia 2011

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej przy ul. Bojanowskiego, ul. Mostowej, ul. Polnej, ul. Boczne

RI.6733.8.2011                                                                                  Gostyń, 4 sierpnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem SKSN, na terenie działek nr 926, 890, 908/3, 895/7, 895/6, 895/2, 889, 894/1, 891/6, 888, 891/7, 891/8, 891/1, 854, 855, 876, 1547/3, 875, 873, 1547/6, 1551, 1550, 1552, 1553, 1559, 1554, 1556, 2067/3, położonych w Gostyniu przy ul. E. Bojanowskiego, Mostowej, Polnej, Bocznej, Powstańców Wlkp., Strzeleckiej i Górnej, zostały wydane:
    postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.07.2011 r. nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-12-323/11
    postanowienie Zarządu Powiatu w Gostyniu z dnia 01.08.2011 r. nr PZD-5447/57/2011

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

 
                                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                                  Elżbieta Palka
                                                                                  Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_przy_ul__Bojanowskiego__ul__Mostowej__ul__Polnej__ul__Boczne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl