Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 marca 2013

Obwieszczenie ws. przebudowy linii energetycznej w Gostyniu w rejonie ul. Nad Kanią

RI.6733.3.2013                                                             Gostyń, 6 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 6 marca 2013 r. została wydana decyzja Nr 6/2013 (sygn. akt RI.6733.3.2013) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową SN 15 kV, na terenie działek nr 558/1, 558/3, 558/4, 559/3, 559/5, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Nad Kanią.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Elżbieta Palka
Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_linii_energetycznej_w_Gostyniu_w_rejonie_ul__Nad_Kania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl