Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 stycznia 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej

RI.6733.46.2012                                                                  Gostyń, 22 stycznia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci gazowej n/c PE100 SDR17,6 dn 160 L=185 m, na terenie działek nr 666, 668/10, 668/7, 668/13, 668/15, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200.

zostały wydane postanowienia:

–    WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
WZDW.32.6511-12/13 z 14 stycznia 2013 r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,
ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                        Jerzy Kulak

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_35952.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl