Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 stycznia 2013

Obwieszczenie ws. przebudowy linii napowietrznej - ul. Nad Kanią

RI.6733.3.2013                                                                   Gostyń, 29 stycznia 2013 r.
 
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 29 stycznia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV na linię kablową SN 15 kV, na terenie działek nr 559/3, 559/5, 558/3, 558/4, 558/1, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Nad Kanią.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 730 – 1530.


                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                         Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_linii_napowietrznej_-_ul__Nad_Kania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl