Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lipca 2013

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu protokołu z dyskusji publicznej

 
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GOSTYNIA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej 
 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu, przeprowadzonej 26 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II.
Protokół dyskusji publicznej, zorganizowanej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.
 
 
Burmistrz Gostynia
/-/ Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_wgladu_protokolu_z_dyskusji_publicznej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl