Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 maja 2012

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy firmy Borowczyk S.C.

                                                                                                                 Gostyń, dnia 28.05.2012r.

RI.6220.9.2011
           

INFORMACJA   BURMISTRZA


Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 24.05.2012r. na wniosek Firmy Borowczyk S.C. M.B.Z. Borowczyk, Czachorowo 49, 63-800 Gostyń, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu ubojni i dzielenia królików wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o nr  ewid. 118/7 w Czachorowie, gmina Gostyń

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530.
                                                                                                         Z up. BURMISTRZA
                                                                                                        mgr Donata Nawrocka
                                                                                                       Inspektor ds. ochrony środowiska


 

https://www.gostyn.pl/Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_rozbudowy_firmy_Borowczyk_S_C_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl