Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 grudnia 2010

OBWIESZCZENIE - BUDOWA AL. KASYNA GOSTYŃSKIEGO I ŁĄCZNIKA UL. NAD KANIĄ I UL. POZNAŃSKIEJ

RI.73311-20/10                                                                                  Gostyń, 15 grudnia 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 15 grudnia 2010 r. została wydana decyzja Nr 20/10 (nr sprawy RI.73311-20/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie włączenia al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika z ul. Nad Kanią do ul. Poznańskiej wraz z przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 243/2, położonej w Gostyniu ul. Poznańska.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

                        

                                                                       Burmistrz
                                                                      Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_-_BUDOWA_AL__KASYNA_GOSTYNSKIEGO_I_LACZNIKA_UL__NAD_KANIA_I_UL__POZNANSKIEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl