Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2010

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO


Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2010 r. na wniosek Gminy Gostyń wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg:  Al. Kasyna Gostyńskiego, ul. G. i E. Potworowskich w Gostyniu, województwo wielkopolskie, zlokalizowanej na nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: Gmina Gostyń, obręb 0001 - Gostyń; dz. o nr ewid.: 212/54, 212/56, 211/3, 210/4, 3051, 212/1; Gmina Gostyń, obręb 0007 -Dusina; dz. o nr ewid.: 192/68 
 
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospo-darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka”, pok. nr 12).
 
Starosta Gostyński
Andrzej Pospieszyński

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_STAROSTY_GOSTYNSKIEGO_35593.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl