Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 października 2010

ODWOŁANIE III PRZETARGU NA UL. GÓRNEJ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

BURMISTRZ GOSTYNIA
odwołuje
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem na czas nieoznaczony stanowiska garażowego nr 9 o powierzchni 27 m2 z prawem do zabudowy garażem o rozmiarach 3 x 6 m (18 m2). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Gostyniu na os. Konstytucji 3-go Maja, oznaczona jako działka nr 2059/6 o powierzchni 0,1926 ha, zapisana w księdze wieczystej KW PO1Y/00034700/4. Przetarg został zaplanowany na dzień 3 listopada 2010 roku na godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 10).
W trakcie przygotowania do prac budowlanych, dokonywanych na działce nr 2059/6, pojawił się problem geodezyjny, który nie pozwolił na usytuowanie 23 stanowisk garażowych na działce gminnej. Stało się to przyczyną do zaprzestania dalszych prac i konieczności podjęcia działań zmierzających do odwołania przetargu. Na gruncie  powstaną wynajęte już 22 stanowiska garażowe.
Szczegółowe informacje dotyczące odwołania przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 2, tel. 655752116.
 

http://www.gostyn.pl/ODWOLANIE_III_PRZETARGU_NA_UL__GORNEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl