Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 października 2011

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej ul. Bojanowskiego

RI.6733.13.2011                                                   Gostyń, 21 października 2011 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 21 października 2011 r. została wydana decyzja Nr 13/2011 (sygn. akt RI.6733.13.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV  do zasilania przychodni, na terenie działek nr 883, 885/1, 886/5, 927/8, 928, 1681, 1682/3, 1683, 1685/2, 1684/4, położonych w Gostyniu przy ul. E. Bojanowskiego i Przy Dworcu.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


       

                                                                                                    Z up. Burmistrza
                                                                                                    Elżbieta Palka
                                                                                                    Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_ul__Bojanowskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl