Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 lutego 2012

Obwieszczenie ws. budowy liniii kablowej - ul. Starogostyńska, pl. Karola Marcinkowskiego, ul. Fabry

RI.6733.14.2011                                                   Gostyń, 31 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 31 stycznia 2012 r. została wydana decyzja Nr 4/2012 (sygn. akt RI.6733.14.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, na terenie działek nr 1676/39, 1676/16, 1676/15, 666, 667/8, 1027/1, 1032/1, 1031/2, 1031/3, 1113, 1114, 682, 1136/1, 1136/3, 1136/2, 1136/4, 1136/5, 1134/1, 1135/4, 1134/2, 1135/3, 1136/6, 1138, 1139/1, 1136/7, 1136/8, 1135/2, 1170/1, 1169/3, 1168/2, 1162, 1163, 1199, 1219/1, 1250, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274, 1276, 1278, 796, 797, 805/2, 805/3, 805/4, 807, 808, 809, 813, 814, 798, 799, 800, 801, 802,  803/1, 803/3, 803/2, 804, 830, 834, 829, 828, 831, 832, 833, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Starogostyńska, Plac Karola Marcinkowskiego, Fabryczna, Nad Kanią, Jana Pawła II oraz  na terenie działek nr 147/28, 147/12, 147/9, 147/11, 152/2, 151/3, 157, 151/2, 152/13, 152/12 (obręb Grabonóg).
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


       
                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                    Elżbieta Palka
                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_liniii_kablowej_-_ul__Starogostynska__pl__Karola_Marcinkowskiego__ul__Fabry.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl