Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy słupa energetycznego SN, linii napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji trans

RI.6733.19.2011                                                                               Gostyń, 20 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 20 stycznia 2012 r. została wydana decyzja Nr 3/2012 (sygnat. akt RI.6733.19.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa energetycznego SN, linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN, linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 2590/9 położonej w Gostyniu ul. Wrocławska oraz nr 107/2 położonej w Czachorowie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                           

                                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                                             Elżbieta Palka
                                                                                             Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_slupa_energetycznego_SN__linii_napowietrznej_SN_15kV__slupowej_stacji_trans.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl