Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 września 2011

Obwieszczenie ws.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                                                                Gostyń, dnia 07.09.2011r.

RI.7624-7/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 06.09.2011r. na wniosek Pana Witolda Gryczki, zam.                 ul. Wrocławska 178, 63-800 Gostyń, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kunowo 2” w Kunowie na terenie działki nr 561/2 o powierzchni    3,79 ha.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530.
                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
                                                                                                          mgr Donata Nawrocka
                                                                                                          Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws_decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_wydobywania_kopaliny_ze_zloza_kruszywa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl