Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 października 2013

Przetarg na sprzedaż ruchomości - rozjazd kolejowy z szynami łączącymi

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony 
 
na sprzedaż prawa własności do ruchomości -  rozjazdu kolejowego nr 403 wraz z szynami łączącymi typu S-42 (bez podkładów kolejowych)
 
Cena wywoławcza: 12 000,00 zł, zaliczka: 2 000,00 zł
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT
 
Pisemne oferty należy składać do dnia 23 października 2013 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 paździer-nika 2013 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256. Warunki uczestniczenia przetargu, dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 10, tel. 65 575 20 16.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_ruchomosci_-_rozjazd_kolejowy_z_szynami_laczacymi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl