Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 lutego 2011

Unieważnienie otwartego konkursu ofert- Punkt Rozdawania Chleba

OSS.524.1.2011                                                                              Gostyń, 16 lutego 2011 roku


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. prowadzenie Punktu Rozdawania Chleba.

Uzasadnienie

Nie złożono żadnej oferty.


Podstawa prawna
Art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536).


Opracowała: Katarzyna Gubańska, inspektor ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaakceptował: Jerzy Wabiński, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
 

http://www.gostyn.pl/Uniewaznienie_otwartego_konkursu_ofert-_Punkt_Rozdawania_Chleba.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl