Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 grudnia 2010

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

Ogłoszenie 
o naborze dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012
 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu zawiadamia, że od 3 stycznia 2011 roku do 31 stycznia 2011 roku placówki przedszkolne gminy Gostyń:
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu, ul. Wrocławska 255
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9
- Przedszkole Miejskie nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu, ul. Mostowa 9
- Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu, ul. Mostowa 10
prowadzą nabór dzieci na rok szkolny 2011/2012.
Kartę zgłoszenia dziecka oraz informację o organizacji i warunkach działania przedszkola można uzyskać w w/w placówkach w godzinach pracy. 

https://www.gostyn.pl/NABOR_DZIECI_DO_PRZEDSZKOLI_MIEJSKICH.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl