Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 listopada 2010

NGO: DOTACJA DLA STOWARZYSZENIA „JA TEŻ POMAGAM”

Burmistrz Gostynia podjął decyzję o udzieleniu dotacji Stowarzyszeniu „Ja też pomagam” w Gostyniu w wysokości 1.520,00 zł na zadanie z zakresu aktywizacji społecznej emerytów i rencistów z gminy Gostyń.
Dotacja przyznana została na podstawie znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadziła możliwość udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym na ich wniosek.
 

http://www.gostyn.pl/NGO_DOTACJA_DLA_STOWARZYSZENIA_JA_TEZ_POMAGAM.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl