Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 grudnia 2011

Obwieszczenie ws. decyzji dot. przebudowy Rynku

RI.6733.15.2011                                                                                   Gostyń, 13 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 13 grudnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 15/2011 (sygn. akt RI.6733.15.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 1330, położonej w Gostyniu.
 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                           

                                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                                           Elżbieta Palka
                                                                                           Zastępca Burmistrza


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__decyzji_dot__przebudowy_Rynku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl