Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2011

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                                                            Gostyń, dnia13 grudnia  2011 r.
ABG-AB.6740.675.2011

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2011 r. na wniosek Burmistrza Go-stynia wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: 

BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ   UL.  STAROGOSTYŃSKĄ  Z  UL.  POLNĄ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM  ZNAJDUJĄCYM  SIĘ  W  UL. STAROGOSTYŃSKIEJ

Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  Gostyń- miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr. ewid. : 
Ark 3, dz. Nr 160/2, 161/5, 161/6, 163/3,  50162
Ark 12, dz. Nr 1676/41, 163/5, 1735/1, 1738/17, 1747, 1748/1, 1749/2, 1738/19, 1736/6, 1748/6


Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospo-darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka” pok. nr 12).                                                                    
                                                                     Starosta Gostyński
                                                                     Andrzej Pospieszyński

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_35748.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl